Specialisten


home_interactive_offer_list_3

Arbeidsjuristen

Arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen in een aantal fasen van een conflict een goede rol spelen. Onze arbeidsjuristen staan klaar om advies te geven. Van advisering over de juridische consequenties van een arbeidsconflict tot ondersteuning bij beëindiging van een overeenkomst of advies over uw arbeidsconflictenprotocol.


home_interactive_offer_list_3

Mediation

Mediation is een goede stap als een conflict al enige tijd speelt of dreigt te escaleren en partijen er ondanks gesprekken met elkaar niet zelf uit konden komen. In een mediationtraject bestaat uit een of meerdere gesprekken, waarbij je samen onder begeleiding van een mediator tot de kern komt van het conflict en naar een oplossing toe werkt. Mediators zijn bij Kenniscentrum Arbeidsconflicten goed opgeleid en aangesloten bij het MfN register.


home_interactive_offer_list_3

Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor medewerkers om te signaleren als de omgeving niet veilig is en kan op basis van gesprekken de juiste vervolgstappen inzetten. Kenniscentrum Arbeidsconflicten biedt toegang tot een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen die ingezet kunnen worden binnen uw organisatie.


home_interactive_offer_list_3

Conflictcoaching

Is er sprake van een conflict, maar vinden partijen het (nog) niet nodig om een officieel mediationtraject in te zetten? Dan is conflictcoaching een passende interventie. Onze conflictcoaches zijn gespecialiseerd in communicatie en gespreksvoering.


home_interactive_offer_list_3

Organisatieadviseurs

Bij cultuurgerichte vragen rondom conflicten kan een organisatieadviseur van waarde zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat er sprake is van ongewenst gedrag in groepsverband dat kan leiden tot conflicten. Een onprettige sfeer in een team, pesten of agressie. Onderzoeken in de organisatie of teamcoaching behoren dan tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Heeft u vragen of interesse neem dan gerust contact met ons op.